Pro školy a školky

Výlety a nabídka programů
Exkurze

Během komentované prohlídky (exkurze) v délce cca 90 min. projdeme Labyrint divokých hendikepovaných zvířat, pavilony exotů a Naučnou stezku s hospodářskými zvířaty – děti, ale i dospělí, se dozvědí spoustu zajímavostí z jejich života.

Cena za exkurzi v délce cca 90 min. je 70 Kč za žáka.
Exkurzi lze objednat samostatně.

Exkurze se stanovišti

Chcete-li si ověřit, zda děti během procházky Labyrintem a farmou měly oči otevřené a uši nastražené – můžete si pro kategorii A – předškoláky a žáky 1. a 2. tř. ZŠ k exkurzi doobjednat i zastávky s úkoly (tematicky zaměřená stanoviště, která vám prodlouží exkurzi o cca 30 min.), na kterých si děti osvěží a prověří právě nabyté informace.

Cena za exkurzi se stanovišti v délce cca 120 min. je 110 Kč za žáka.

Stanoviště nelze objednat samostatně.

Exkurze s výukovým programem

Výukové programy probíhají s ohledem na počasí venku a jsou připravovány tak, aby se děti aktivně seznámily s daným tématem formou praktických ukázek, jednoduchých her nebo úkolů. Při výuce využíváme zázemí a možnosti Ekocentra a farmy Čapí hnízdo. Výklad je vždy přizpůsoben věku žáků v dané skupině (maximální počet žáků ve skupině je 25). Délka výukového programu (90 min.) s exkurzí (90 min.) je celkem 180 min.

Cena za výukový program vč. exkurze v délce cca 180 min. je 130 Kč za žáka.
Výukový program nelze objednat samostatně.

Websites use cookies to provide services, customize ads, and analyze traffic. Use the following option to enable all cookies or just use the ones you need to use the site.

more information & settings